Spletni šahovski portal - vrata v čudoviti svet šaha Novi člani  |  Prijava  |  Pomoč

Za igranje šaha na ICP portalu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom!

Umetnost analize

Med partijo mora šahist ocenjevati nastale pozicije, načrtovati različne operacije in jih navsezadnje na koncu tudi izvesti. Vsemu temu skupaj pravimo umetnost analize. Tem boljši je šahist, lažje in uspešneje obvladuje to veščino. Obstajajo zelo močni nadarjeni igralci, vendar pa šahist običajno nabira izkušnje in se postopno izboljšuje v tej umetnosti, korak za korakom. Na kratko povedano, umetnosti analize se je možno naučiti.
Pravijo, da je praksa najboljši učitelj. Prav tako so znani nekateri načini, ki jih je dobro poznati, da se lažje obvlada umetnost analize. Najbolj enostaven način je povsem enostaven, empirični način. Za oceno pozicije šahist začne z računanjem vseh možnih variant. To je tipičen računalniški način z uporabo "grobe sile" (brute force).
Čeprav je tudi med mojstri nekaj takih, ki svojo igro gradijo na taki osnovi, pa večina šahistov uporablja "metodo tipičnih slik". Moč šahista je seveda večja s poznavanjem večjega števila teh tipičnih slik in motivov. V tem članku si bomo ogledali metodo uporabe kritičnih pozicij. Ta metoda je še posebno učinkovita v pozicijah, kjer je obilica različnih variant, v katerih se lahko izgubimo. Ta metoda je učinkovita tako v srednji igri kot v končnici. Za primer si oglejmo enostavno končnico z minimalnim številom figur.


Beli ima kvaliteto več, vendar je zaradi omejenega materiala težko uresničiti prednost. Potrebno bo vrniti kvaliteto in osvojiti kmeta, pri tem pa mora nastati dobljena kmečka končnica. Črni kralj je maksimalno odrezan od "a" linije, vendar pa je zaradi robnega kmeta težko doseči dobljeno kmečko končnico. Ne gre enostaven manever pohoda kralja do kmeta in nato njegovo vzetje s trdnjavo, ker črni kralj uspe pravočano priti na c8. To predvidevanje nas pripelje do prve kritične pozicije.


Položaj črnega je dejansko kritičen: beli grozi z manevrom Tg8-g3 in z vzetjem na a3. Črni je prisiljen odgovoriti 1...Kh4 s kontrolo polja g3. Na to beli igra 2.Kb3 z novo grožnjo 3.Tg2 Lc1 4.Tc2 Lb2 5.Txb2 axb2 6.Kxb2 Kg6 7.a4. Edini odgovor je 2...Kh3 vendar sledi 3.Tg1 in črni je v nujnici 3...Kh2 [ali 3...Ld4 4.Tc1 Lb2 5.Tc4] 4.Tg4 Kh3 5.Ta4.

Vrnimo se k prvemu diagramu in preverimo, če beli lahko takoj doseže kritično pozicijo. Prva ugotovitev, do katere pridemo je, da enostaven pohod proti kmetu ne bo uspešen, ker črni na 1.Ke4 igra 1...Lg7 in po 2.Kd3 se črni kralj z 2...Kg6 tudi približa kmetom.


Pravilno je začeti s potezo 1.Tg3 Kaj naj naredi črni? Edina poteza je 1...Kh7 [k hitremu koncu vodi 1...Lc1 2.Tg6+ Kh7 (2...Kh5 3.Tg1) 3.Kf6 Lb2+ 4.Kf7 in črni je v nujnici. Na 4...Le5 5.Tg5 Lf4 6.Th5+] Zdaj lahko poskusimo s približevanjem kralja 2.Ke4 Kh6 3.Kd5 Kh5 4.Kc4 in črni pravočasno pride na h4. 4...Kh4 in na 5.Tg8 črni uspe pripeljati lovca na drugo diagonalo 5...Le5 [ali 5...Lf6 6.Kb3 Le7] 6.Kb3 Ld6.

K tej poziciji se bomo še vrnili. Sedaj lahko ugotovimo, da beli željene pozicije ni dosegel. Prehod v kmečko končnico s 7.Ta8 Kg5 8.Txa3 Lxa3 9.Kxa3 Kf6 tu ne prinaša uspeha.
Ena kritična pozicija je očitno premalo. Poskusimo poiskati druge!