27. Dvopotezni problem
Igra beli zmaga v 2. potezi

Rešujte šahovske probleme na www.icp-si.eu