94. Reši končnico
igra beli - mat v 3 potezi
obrni stran